Par Pārstrādi

BŪVGRUŽU PĀRSTRĀDE
no 2 līdz 7€/m³
Lielu atkritumu apjomu pārstrāde
Paaugstināta darba drošība
Pārdomāta loģistika

BŪVGRUŽU IZVEŠANA
no 4€/m³
Lielu atkritumu apjomu izvešana
Videi nekaidtīga loģistika
10m³ 22m³ 30m³ konteineros