Par Ēku Demontāžu

 

Demontāža
Aptuveni divas nedēļas

Jebkādus bīstamus materiālus, piemēram, azbestu, izņem atbilstošas organizācijas, piemeram.  Veiksim nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu darbinieku un apkārtējās apkārtnes drošību.
Pirms galvenās ēkas nojaukšanas tiek veikta klīringa pārbaude un neatkarīgs azbesta novērtētājs izsniedz klīringa apliecību. Notiek ēkas demontāža.
Daži priekšmeti var tikt noņemti otrreizējai pārstrādei.
Fiziskie materiāli tiek noņemti. Pēc tam tos šķiro otrreiz pārstrādātos materiālos un vispārējos atkritumos.